FAU

FAU årshjul

FAUs møtedager kl. 18.00 til 20.00

 

FAUs prioriterte oppgaver i år:

  • Læringsmiljø
  • Natteravner
  • Sosialt miljø

 

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. FAU skal ivareta fellesinteressene til de foresatte. FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse. FAU samarbeider med skolens miljøutvalg. Alle foreldre som har barn på Skullerud skole er medlemmer av skolens foreldreråd. Hver klasse velger en foreldrekontakt med vararepresentant som utgjør FAU. Dette valget foregår på siste foreldremøte før sommeren, eller første foreldremøte etter skolestart (kun 8. trinn). 

Årshjul skolearrangement

Årshjul_skolearrangement

Drawing of a city

FAU 2017/2018

FAU-leder:

Lisbeth Ulriksen

 

 

Nestleder:

Anne Therese Wengshoel

 

 

KFU:

Lisbeth Ulriksen

Anne Therese Wengshoel

Drawing of a city

Hvordan støtte ditt barn på skolen

 

  • Tenk på frokost
  • Tenk på matpakke
  • Tenk på leggetider
  • Tenk på lekser
  • Tenk på å snakke med ditt barn
  • Tenk på å støtte ditt barn
Drawing of a city