Skolebytte

Dere må sende oss søknadsskjemaet på en av disse måtene:

  • E-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no
    • Hvis søknaden inneholder sensitive personopplysninger kan den ikke sendes på e-post
  • Brevpost til Utdanningsetaten, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
  • Lever søknaden på skolen det søkes om plass på
  • HUSK Å MERKE MED SKOLENS NAVN

Finn adressen til skolen.

Disse feltene i søknadsskjemaet er obligatoriske:

  • foresattes og elevens personalia
  • hva det søkes om
  • barnets mening om saken

Dere kan begrunne hvorfor dere ønsker å bytte skole, men dette er valgfritt. Hvis skolen ikke kan ta inn alle søkerne, må skolen rangere elevene. Begrunnelsen kan føre til at deres barn blir prioritert.

Hovedinntak av skolebyttesøkere før 1. og 8. klasse gjennomføres i mai, og søknaden må være ankommet innen 1. mai. Etter hovedinntaket tildeles gjenværende plasser innflyttere og nye søkere løpende.

Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskolen dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til. Se hvilken ungdomsskole de ulike elevene skal gå på.