Hovedseksjon

Melde fravær

Bruk SKOLEMELDING FOR FORESATTE (app) for å melde fravær

 

Ledelsen

Rektor: Eirik Haugberg
eirik.haugberg@osloskolen.no

Assisterende rektor: Kjetil Stene 
kjetil.stene@osloskolen.no

Inspektør: Anja Mosnesset
anja.mosnesset@osloskolen.no

Rådgiver: Gunvor Uldal
gunvor.uldal@osloskolen.no

Rådgiver/karriereveileder
Ann-Renate Nergaard
ann-renate.nergaard@osloskolen.no