Melde fravær

Bruk SKOLEMELDING FOR FORESATTE (app) for å melde fravær

 

Ledelsen

Rektor: Eirik Haugberg
eirik.haugberg@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor: Kjetil Stene 
kjetil.stene@ude.oslo.kommune.no

Inspektør: Anja Mosnesset
anja.mosnesset@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver: Lill Solberg 
lill.solberg@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/karriereveileder
Ann-Renate Nergaard
ann-renate.nergaard@ude.oslo.kommune.no