Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Til stede ved skolen er helsesykepleier: Martine Hove Stette

Mobil: 91 68 68 67
E-post: martine.hove.stette@bos.oslo.kommune.no
Til stede: Mandag - fredag kl. 08.30–15:00

Dersom dere ikke får kontakt med helsesykepleier, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes.

Fagleder:
Jannicke Skau
Helsesykepleier
Telefon: 47 67 38 29

Personalleder:
Irene Demuru
Telefon: 94 01 51 63

Postadresse: Skolehelsetjenesten, Stallerudveien 97, 0693 Oslo.


Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring. Skolehelsetjenesten skal jobbe forebyggende.
 
Skolehelsetjenesten jobber etter nasjonalfaglig veileder. Vi har faste oppgaver på ungdomstrinnet som helsesamtaler med alle elever på 8.trinn, temagrupper etter behov, besøk til helsestasjon fro ungdom på 9.trinn og vaksinasjon på 10.trinn. Ut over dette skal skolehelsetjenesten tilby åpen dør og være tilgjengelig for elevene i skoletiden.
 
Foreldre kan gjerne kontakte skolehelsetjenesten om dere har spørsmål til tjenesten.

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Helsesykepleier - Martine Hove Stette