Skolehelsetjenesten

Til stede ved skolen er helsesykepleier:

Jenny Florence Meling

Mobil: 91 68 68 67
E-post: jenny.florencemeling@bos.oslo.kommune.no
Til stede: Mandag - fredag kl. 09.00–14.30

 

Dersom dere ikke får kontakt med spesialsykepleier i skolehelsetjenesten, senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på ase.bakkemyr@bos.oslo.kommune.no  

Postadresse: 
Skolehelsetjenesten, Stallerudveien 97, 0693 Oslo.

Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø arbeider for å fremme barn og ungdoms helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevenes motivasjon, utholdenhet og læring.

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

HELSESTASJON FOR UNGDOM