Helsesøster

Helsesøster: Tove Ingeborg Sand

Tilstede på skolen: mandag-torsdag kl. 09:00 – 14:30

Mobil: 97 49 83 37

Telefon: 22 75 43 23

Epost: tove.sand@bos.oslo.kommune.no

 

HELSESTASJON FOR UNGDOM