Oppfølging av fravær

Kontaktlærer og faglærer følger opp elevfraværet i hverdagen.

 

Ved 4 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 6 enkelttimer:

1. møte - formell oppfølging

· Kontaktlærer og rådgiver møtes og vurderer om elev og foresatt skal kalles inn til møte på

bakgrunn av begrunnelse for fravær.

· Foresatte blir minnet om at de er ansvarlig for at eleven kommer til skolen

· Eleven besvarer skolens rutine-skjema

· Ved behov vil rådgiver orienterer PPT-rådgiver

 

Ved 8 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 12 enkelttimer

2. møte - Foresatte og elev kalles inn

· Kontaktlærer og rådgiver møtes og vurderer om elev og foresatt skal kalles inn til møte på bakgrunn av begrunnelse for fravær.

· På møtet deltar: Kontaktlærer, representant fra ledelsen/rådgiver, foresatte, elev, skolehelsetjenesten og representanter fra Barne- og ungdomstjenesten

· Det legges en plan for hvordan man sammen skal finne en vei mot å redusere fraværet

· Foresatte besvarer skolens rutine-skjema i forkant av møtet og tar det med på møtedagen. Vi snakker om innholdet i det besvarte skjemaet.

 

Ved 13 dager fravær (gyldig/ugyldig) eller 18 enkelttimer

3. møte - Skolehelsetjeneste og Barne- og ungdomstjenester deltar

· Kontaktlærer og rådgiver samtaler om bakgrunnen for fravær og kaller inn elev og foresatte til møte.

· På møtet deltar: Kontaktlærer, representant fra ledelsen / rådgiver, foresatte, elev, skolehelsetjenesten og representanter fra Barne- og ungdomstjenesten

· Plan fra 2. møte revideres og det vurderes om man trenger støtte fra Barnevernstjenesten

 

For mer informasjon, samt alle skjemaer: logg inn i PORTALEN under infosider for foresatte.