Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

rådgiversky

Skullerud skole har en rådgivningstjeneste som dekker områder knyttet til sosial pedagogisk arbeid og utdannings- og yrkesrådgivning. Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

 

Rådgivere:

Gunvor Uldal
Tlf: 23 16 78 08
Mail: gunvor.uldal@osloskolen.no

Ann-Renate Nergaard 
Tlf: 23 16 78 09
Mail: ann-renate.nergaard@osloskolen.no

Jana Jankoleva
Tlf: 23 16 78 00
Mail: jana.jankoleva@osloskolen.no