Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

rådgiversky

Skullerud skole har en rådgivningstjeneste som dekker områder knyttet til sosial pedagogisk arbeid og utdannings- og yrkesrådgivning. Skolens sosialpedagogiske rådgiver kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som har noe å si for opplæringen din. Skolens utdannings- og yrkesrådgiver kan hjelpe deg slik at du lettere kan gjøre et godt valg av utdanning og yrke.

 

Sosialpedagogisk rådgiver:

Lill Solberg

Mail: Lill.solberg@ude.oslo.kommune.no

 

Utdannings- og yrkesrådgiver:

Ann-Renate Nergaard 

Tlf: 23 16 78 00

Mail: ann-renate.nergaard@ude.oslo.kommune.no