Vår profil

Sku profil

Skullerud skole er en ungdomsskole i bydel Østensjø. Skolen har ca. 350 elever fordelt på ordinære klassetrinn, en tilrettelagt avdeling og mottaksklasse. Skolen ligger fint til ved Østmarka. Det er gode kollektivtilbud for å komme seg til Skullerud skole.

Skolen visjon er "En skole for trivsel og læring". I det legger vi at ved Skullerud skole skal resultatene vises både faglig og sosialt. – Alle skal med! For å oppfylle visjonen har vi satset på å sette sammen klassene slik at alle har muligheten for god tilpasset og tilrettelagt opplæring. I storefri har vi elevkantine samt flere organiserte aktiviteter på skolens område.

I tillegg til ordinær undervisning tilbyr skolen leksehjelp etter skoletid de aller fleste dagene. Vi har et bemannet bibliotek med godt utvalg av både skjønn- og faglitteratur, god dekning på pc'er og et moderne lydstudio der musikkinteresserte elever kan få utfolde seg. 

Skolen er opptatt av å få fram gode rollemodeller for elevene. Dette får vi bl.a. til fordi skolen har en flott og stor samlingssal med scene. Årlig samles elevene ved merkedager og anledninger. Vi inviterer til åpent hus for kommende elever og deres foresatte. Vi holder utdeling av Skullerud skoles fredspris og vi arrangerer elevkonserter og forestillinger.

Elevrådet og FAU ved skolen er godt fungerende. Skolen har fått både Elevrådsprisen og Benjaminprisen for sitt arbeid mot mobbing, diskriminering og rasisme. I elevrådet er en opptatt av å holde fokus på de demokratiske verdiene, der ytringsfrihet og medbestemmelse står sentralt. – Vi er stolte av det vi får til gjennom godt samarbeid mellom ansatte, foresatte og elever. 

Skolen har dyktige og dedikerte ansatte. Gjennom god undervisning har vi gjennom flere år oppnådd gode resultater ved både nasjonale prøver og eksamen, samt ved elevundersøkelsene. Vi er opptatte av at hver skoledag skal gi god læring både faglig og sosialt. 

Skullerud skole