Skolens historie

Skullerud skole

Skullerud skole er en ungdomsskole som ligger i grenselandet mellom boligområdene BogerudRustad og Skullerud i Oslo. Skolen har ca. 250 elever, og ligger like ved Skraperudtjern ved inngangen til Østmarka.

Skolen ble bygget i 1972, men ble nedlagt i 1985. Bygget ble så leid ut til forskjellige virksomheter, blant annet Norsk Data. Skullerud skole ble gjenåpnet i1997, og dekker nå samme område som barneskolene Nøklevann og Rustad.
Rektor ved skolen er Peter Streijffert. Skolens motto er «En skole for trivsel og læring».