Hovedseksjon

Mottaksklasse

Tilbudet er for elever med små eller ingen ferdigheter i norsk fra før. Gjennom mottakstilbudet får elevene et intensivt opplæringstilbud for å beherske norsk og andre skolefag.

Nyankomne elever blir testet ved språksenteret i Oslo, før de kommer til mottaksklasser, som f.eks hos oss.

Mottaksklassen er organisert på tvers av klassetrinn, og består av elever med ulik språklig og sosial bakgrunn. Elevene begynner i mottaksklassen på ulike tidspunkt, så ferdighetene spriker noe. Det legges derfor vekt på individuell veiledning og tilpassing i klasserommet.

Vi bruker i stor grad visuelle hjelpemidler, aktiviteter og spill som stimulerer språklæringen. Vi drar også på ekskursjoner for å bidra til raskere integrering i samfunnet.

Elevene har samme timetall som de andre klassene på skolen. Klassen følger vanlig skolerute.

 

Når elevene mestrer et visst nivå av skolefagene og har tilstrekkelig språkferdigheter blir de overført til ordnær klasse. Vanligvis begynner de da på nærskolen der de bor.