Hovedseksjon

Leksehjelp

Ekstra tilbud

GRATIS LEKSEHJELP

 For elever 5. – 9. Klasse

 Sted: Johan Scharffenbergs vei 105

Tid: Tirsdager kl 17:00 – 18:30

 Fint om foreldre er med første gangen.

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med:

 - Vigdis Bodin Tlf 95467926

Mail: vigdisbodin.jensen@bos.oslo.kommune.no

- Susana Biamon Tlf 47469270

Mail: susana.biamon@nfoslo.no

MER INFO SE HER