Hovedseksjon

Åpen kveld på Prosjektlinja

Skolen med ny kunst

Prosjektlinjen er et byomfattende spesialpedagogisk undervisningstilbud på ungdomstrinnet for elever med Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Elevgruppen består av 15 elever.

Våre overordnede mål er at elevene skal bli selvstendige, oppleve mestring og øke sin sosiale og faglige kompetanse. Lærerne er en god blanding mellom sosialpedagoger, faglærere og miljøterapeut.

Opplæringen omfatter hele skoledagen og tar også sikte på å oppøve elevenes sosiale og kommunikative ferdigheter. Undervisningen foregår både i smågrupper og noe individuelt etter behov. Gruppene er sammensatt etter nivå og er derfor blandet.

I tillegg har elevene også mulighet til å integreres i skolens ordinære klasser/grupper, alt etter hva som passer den enkelte eleven best.

På møtet vil dere få en omvisning på avdelingen, informasjon om vårt tilbud og mulighet til å stille spørsmål.

 

Påmelding skjer ved at du sender en kort mail til:  jana.jakovleva@osloskolen.no


Velkommen!

Hilsen alle ansatte på Prosjektlinjen