Nye rutiner ved oppfølging av fravær

nærvær

I samarbeid med bydelen har vi identifisert noen faktorer som er avgjørende for å forebygge skolefravær.

I all hovedsak handler det om at vi på et tidlig tidspunkt får avdekket årsaker til fraværet. Om det er noe vi kan gjøre annerledes på skolen for

å møte ungdommen på en bedre måte, eller om det er noe utenfor skolen som forhindrer nærvær på skolen. Videre hvordan vi kan samarbeide med foresatte og bydel om dette.

 

Rutine-malen finner du under "For elever og foresatte"