Velkommen til skolestart!

Skolen med ny kunst
Elever tilhørende alfa, 9. og 10. trinn møter ved sine klasserom kl 08.30.
Elver som skal begynne i 8. klasse møter utafor skolen kl 09.00.
Elever ved PL møter ved sitt rom kl. 08.45.
 
Vi som jobber ved Skullerud skole ser veldig fram til skolestart og vi gleder oss til å ta imot alle elevene mandag 20. august!
 
Vel møtt til nytt skoleår J