Siste skoleuke før jul

fredspris

Team for årets julesamling er : ALLE HAR EN JUL

 

Skolen har følgende kriterier til fredsprisen:

1. Behandler alle medelever og voksne med respekt og bidrar også til at andre gjør det.

2. Er inkluderende, holder ingen utenfor og godtar at alle er forskjellige.

3. Klarer å være uenige med andre uten å bruke vold, trusler eller skjellsord.

4. Bruker ikke rasistiske ord og uttrykk eller andre nedsettende kallenavn.

5. Tør å si i fra til lærer og medelever når noe er galt, f.eks når noen blir plaget.

6. Er omtenksom og omsorgsfull mot alle og ikke bare vennene sine.

Årets vinnere: