TRYGGE og VARME ungdomsskoler

U22
Deltakere:
U22 er organisert som et prosjekt for følgende 14 skoler: Apalløkka, Bjørnholt, Ellingsrud, Frydenberg, Granstangen, Haugerud, Hauketo, Holmlia, Jordal, Lofsrud, Skullerud, Sofienberg, Stasjonsfjellet, Tokerud.  
Mål:
 • Bedre læringsresultater og høyere grunnskolepoeng 
 • Øke motivasjonen for elevene på 8.,9. og 10. trinn 
 • Skape trygt læringsmiljø – redusere mobbing 
 • Redusere fravær 
 • Bedre tilbakemeldingene i fag og ferdigheter
 
Faglige satsinger i fase 1 (2018-2019) blir blant annet:
 • Matematikk 
 • Skriving i alle fag 
 • Vurdering 
 • Lærerik bruk av læringsteknologi
 
Elevegenskaper:

Prosjektet vil fokusere på at elevene gis hyppige tilbakemeldinger på utvikling av egenskaper som: 

 • Utholdenhet 
 • Målbevissthet 
 • Resillience – evnen til å hente seg inn igjen (selvdisiplin) 
 • Nysgjerrighet
 
Elevene vil få hyppig tilbakemelding på fremgang både faglig og sosialt. Samarbeid og kommunikasjon er sentrale verdier i prosjektet.