Alfabetiseringsklasse

Tilbudet er for elever med liten eller ingen skolegang fra før, og som ikke kan lese og skrive det latinske alfabetet.  Elevene får her sin første lese- og skriveopplæring.

Nyankomne elever blir testet ved språksenteret i Oslo.De som trenger det får tilbud om opplæring i alfabetiseringsklasse.
Alfabetiserings-gruppen er organisert på tvers av klassetrinn, og består av elever med ulik språklig og sosial bakgrunn. Elevene begynner i alfabetiserings-gruppen på ulike tidspunkt, og vil ikke ha kommet like langt i prosessen med å knekke lesekoden og mestre grunnleggende talespråk.  Det legges derfor vekt på individuell veiledning og tilpassing i klasserommet.  
Opplæringen i alfabetiseringsgruppe legger vekt på lese- og skriveopplæring, med utgangspunkt i tverrfaglige temaer. Det legges også stor vekt på å utvikle muntlige ferdigheter i norsk.
Vi bruker i stor grad visuelle hjelpemidler og aktiviteter og spill og leker som stimulerer språklæringen. Vi drar også på tur i skogen, til byen eller til viktige steder som f.ekskulturminnestedet på Eidsvoll. 
Elevene har samme timetall som de andre klassene på skolen og har samme ferier og fridager
 
Når elevene mestrer et visst nivå av språket og har tilstrekkelig lese- og skriveferdigheter, blir de overført til en mottaksklasse på en annen skole.