Terminavslutning

Bygge karakter

Vi har et ønske om at dere ikke bare har fokuset på tallkarakterene. Sammen med dere foreldre skal vi skape gode mennesker som skal ut å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Vi ønsker at fokuset skal ligge på å bygge karakter. I bunnen av dette ligger EMPATI. Et annet nøkkelord er INTEGRITET (å gjøre det rette for den riktige grunnen selv når ingen ser deg). Vår karakter former oss og guider våre handlinger.

Å utvikle en karakter bygd på et sunt verdisystem med ærlighet, integritet, mot, kjærlighet, lojalitet, tilgivelse, pålitelighet, ansvar, toleranse, medfølelse og vennlighet er vårt viktigste mål for våre ungdommer. For å oppnå dette må skole og hjem stå sammen!