Nasjonale prøver

nasjonale-prover

Nasjonale prøver

I perioden 2 - 27.september gjennomfører alle elever på 8.trinn og 9.trinn Nasjonale prøver.

Nasjonale prøver er en kartleggingsprøve uten karakter for elevene. På 8.trinn skal elevene gjennomføre nasjonal prøve i engelsk, lesing og regning.

På 9.trinn skal elevene kun gjennomføre nasjonal prøve i regning og lesing.

 

I forkant av gjennomføringen kommer lærerne til å snakke med elevene om hva som skal kartlegges, og elevene vil få se på tidligere gitte prøver.

Mer informasjon om Nasjonale prøver er å finne på Utdanningsdirektoratets egen informasjonsside:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

Informasjon