Åpen kveld på Prosjektlinja

Sku profil

Prosjektlinjen er et byomfattende spesialpedagogisk undervisningstilbud for elever med Asperger syndrom. Elevgruppen består av 15 elever, og til neste skoleår påregner vi å ha 10 ledige elevplasser. Våre overordnede mål er at elevene skal bli selvstendige, oppleve mestring og øke sin sosiale og faglige kompetanse. 

 

Opplæringen omfatter hele skoledagen og tar også sikte på å oppøve elevenes sosiale og kommunikative ferdigheter. Undervisningen er individuelt tilpasset, både hva angår omfang og organisering. Det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver enkelt elev, og elever får både eneundervising og undervisning i små grupper. 

 
I tillegg har elevene også mulighet til å integreres i skolens ordinære klasser/grupper.   I utgangspunktet vurderes ikke elevene med karakter, men dette kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for eleven. 
 
 
Ønsker du å delta denne kvelden, må du melde deg på til Britt Bakkehaug (pedagogisk utviklingsleder ved Prosjektlinja). Påmelding skjer ved at du sender en kort mail til:  britt.bakkehaug@osloskolen.no
 
Velkommen! 
 
Hilsen alle ansatte på Prosjektlinjen 