Eksamensinformasjon

Eksamen alt.jpg

Tidsplan for skriftlig eksamen i grunnskolen 2018

Onsdag 09. mai

Elevene møter kl. 0845 i klasserommet.

Kl. 0900 opplysning om hvilket fag elevene kommer opp i. Elevene forbereder seg i eksamensfaget sammen med faglærer. Skole til kl. 14.00 for alle.

Torsdag 10. mai

Kristi Himmelfartsdag

Fredag 11. mai

Fridag

Mandag 14. mai

08.30 – 14. Elevene forbereder seg i eksamensfaget sitt sammen med faglærer.

Tirsdag 15. mai

Elevene forbereder seg i eksamensfaget

Onsdag 16. mai

Eksamensprøve i matematikk 09-14

Elever som skal opp i engelsk eller norsk, har skole etter egen plan denne dagen 0830 - 1430.

Onsdag 17. mai

FRI

Fredag 18. mai

Elevene jobber med eksamensfaget 0830-1430.

Elever som er ferdig med eksamen følger egen plan     

Mandag 21.mai                                       

FRI (2. pinsedag)   

Tirsdag 22. mai                            

Elevene jobber med eksamensfaget. 0830-1430.

Elever som er ferdig med eksamen følger egen plan  

Onsdag 23. mai                           

Elevene jobber med eksamensfaget. 0830-1430.

Elever som er ferdig med eksamen følger egen plan  

Torsdag 24. mai

Forberedelsesdag for elever som skal eksamen i engelsk. Elever som har hatt eksamen i matematikk jobber etter egen plan og elever som skal ha eksamen i norsk jobber med faglærer 0830-14

Fredag 25. mai

Eksamen i engelsk 09-14

Elever som skal ha eksamen i norsk forbereder seg med faglærer 0830-1400

Elever som har hatt eksamen i matematikk følger egen plan 0830-1400

Mandag 28. mai

Forberedelsesdag norsk: 9.00–14.00 .

De som har vært oppe i matematikk og engelsk, har skole etter egen plan denne dagen 0830 – 1430.

Tirsdag 29. mai

Eksamen norsk hovedmål 09-14

De som har vært oppe i engelsk eller matematikk, har skole etter egen plan denne dagen 0830 – 1430.

Onsdag 30. mai

Eksamen i norsk sidemål 09-14

De som har vært oppe i engelsk eller matematikk, har skole etter egen plan denne dagen 0830 – 1430.

 

Arbeidet i forberedelsesdagen kan være knyttet til et tema, en problemstilling, et ressurshefte eller annet, og det kan ha sammenheng med hele eller deler av eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt. Lærere kan gi veiledning i forberedelsestiden,

men det er ikke anledning til å gi undervisning.